کلاسهای آموزشی کنکور

ترك تحصیل دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می‌باشد

شرایط اقتصادی ترك تحصیل دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می‌باشد . عواملی چون پایین بودن درآمد، مسكن نامناسب، عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده و كثرت فرزندان بر ترك تحصیل فرزندان تاثیر دارد. ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

وضعیت آموزشی دانشگاه ها

1- اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی هر دانشگاه بخش مهم و اساسی عملکرد دانشگاه را بر عهده دارد. تعداد،         مهارت ها و پویایی علمی آنها مشخصه ی کیفیت دانشگاه خواهد بود. بهبود سازمان دانشگاه نیازمند اعضای هیئت علمی با ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

فرزندتان را برای موفقیت آماده کنید

فرزندتان را برای موفقیت آماده کنید   23 زود شروع کنید. پیوندهای مغزی فرزندتان به سرعت پس از تولد (و حتی قبل از آن) ساخته می­شوند و این رشد به موفقیت بعدی فرزندتان کمک می­کند. از روز نخست فرزندتان را ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

آموزش عالی در ایران

آموزش عالی در ایران بر حسب ضرورت­های تاریخی،«دگرگونی­های بسیاری به­خود دیده و مسیر پرفراز و نشیب و گسیخته­ای را پیموده است». استفاده از ارزیابی در فعالیت­های آموزشی به اندازه خود فعالیت­های آموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آموزشی ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

كاغذسازی‌

فن‌ چاپ‌، همچون‌ كاغذسازی‌، از ابداعات‌ چینیان‌ است‌. در بیشتر منابع تاریخی چینیان را مبدع چاپ دانسته اند،هر چند تعریف چاپ به معنای امروزی با آنچه که در خصوص چاپ چینی به ما رسیده بسیار متفاوت است. مسلمانان نیز سال ادامه مطلب…

By 92, ago