کلاسهای آموزشی کنکور

فرزندتان را برای موفقیت آماده کنید

فرزندتان را برای موفقیت آماده کنید   23 زود شروع کنید. پیوندهای مغزی فرزندتان به سرعت پس از تولد (و حتی قبل از آن) ساخته می­شوند و این رشد به موفقیت بعدی فرزندتان کمک می­کند. از روز نخست فرزندتان را ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

آموزش عالی در ایران

آموزش عالی در ایران بر حسب ضرورت­های تاریخی،«دگرگونی­های بسیاری به­خود دیده و مسیر پرفراز و نشیب و گسیخته­ای را پیموده است». استفاده از ارزیابی در فعالیت­های آموزشی به اندازه خود فعالیت­های آموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آموزشی ادامه مطلب…

By 92, ago
کلاسهای آموزشی کنکور

كاغذسازی‌

فن‌ چاپ‌، همچون‌ كاغذسازی‌، از ابداعات‌ چینیان‌ است‌. در بیشتر منابع تاریخی چینیان را مبدع چاپ دانسته اند،هر چند تعریف چاپ به معنای امروزی با آنچه که در خصوص چاپ چینی به ما رسیده بسیار متفاوت است. مسلمانان نیز سال ادامه مطلب…

By 92, ago